आमच्याशी संपर्क साधा


ईजेएस इंडस्ट्री कं, लि.


पत्ता :55 डोंगडू रोड, हैशू जिल्हा, निंगबो, चीन

दूरध्वनी:+८६-५७४-८३०६५९११

फॅक्स:+८६-५७४-८३०६५६०१

मोबाईल :+८६-१३७३६१५८०१७

ईमेल:sales@ejsscrewbarrel.com

संकेतस्थळ :www.ejsscrewbarrel.com

चौकशी पाठवा