चौकशी पाठवा

तुम्हाला आमच्या उत्पादनांमध्ये स्वारस्य असल्यास, जसे की एक्सट्रूडर स्क्रू बॅरल, इंजेक्शन मोल्डिंग स्क्रू बॅरल, रबर स्क्रू बॅरल, तुम्ही आम्हाला ईमेलद्वारे सल्ला घेऊ शकता आणि आम्ही तुम्हाला 24 तासांच्या आत उत्तर देऊ.